Достар!
Биотехникалық іс шаралардың қажеттілігі әрқашанда инспекторлардың жұмыс барысында көрініп тұрады.